Robienie zakupów przez internet to nielada wyzwanie. Kupuj gdzie najtaniej i oszczędzaj pieniądze

Aspirin C 20 tabletek musujacych (5909990192823)

Produkt już niedostępny

Produkt, który znalazłeś przestał być przez nasz system informatyczny brany pod uwagę podczas budowy rankingu super ofert. Tenże asortyment przestał być kupowany przez internautów, co zaważyło na spadku na liście. Polecamy Ci za to inne mega oferty, które warto rozważyć podczas dokonywania wyboru.

Gdzie co kupisz?

Obejrzyj prezent na YouTubie

Serwis YouTube starał się dopasować poniższy film do oglądanego przez Ciebie prezentu. Zdajemy sobie sprawę, że asortyment prezentowany na filmikach nie zawsze jest identyczny z tym, który jest na stronie ale wciąż pracujemy nad udoskoaleniem technologii. Mamy nadzieję, że materiał ten pomógł Ci w podjęciu decyzji zakupowych prezentu, a jeżeli nie, to choć trochę rozbawił.

Informacje od partnera i producenta

ASPIRIN C, 400 mg + 240 mg, tabletki musujące (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum) 1. CO TO JEST LEK ASPIRIN C I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Aspirin C mieści kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, a także witaminę C, której dodatek jest prawidłowy w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C. Wyodrębnionia do użytkowania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. . 2. Dane WAŻNE PRZED użycieM LEKU ASPIRIN C Kiedy nie stosować leku Aspirin C: - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne salicylany albo którykolwiek z pozostałych składników leku Aspirin C, - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby albo ciężka niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów albo substancji o podobnym działaniu, wyjątkowo niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - jeśli pacjent stosuje równocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. W chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień albo pokaźniejszych, - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży, - u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C - jeśli pacjentka jest w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, - jeśli pacjentka karmi piersią, - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, - jeśli pacjent stosuje równocześnie leki przeciwzakrzepowe, np. Pochodne kumaryny, heparyny, - jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby albo nerek, - jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, - jeśli u pacjenta występuje choroba genetyczna polegająca na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może wywoływać skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie istotnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. Reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. Ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin C. Kwas acetylosalicylowy, nawet w znikomych dawkach, obniża wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, lecz poważnej choroby - lek może być zastosowany w przebiegu chorób gorączkowych u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza. Preparat ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność pań. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Używanie leku Aspirin C z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich przyjmowanych ostatnio lekach, jeszcze tych, które wydawane są bez recepty. Należy użyć szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem wykorzystywanym w dawkach 15 mg na tydzień albo pokaźniejszych; jednoczesne użytkowanie metotreksatu w dawkach mniejszych aniżeli 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności; - działanie leków przeciwzakrzepowych (np. Pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzepy we wnętrzunaczyniowe, np. Streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. Tyklopidyna), co może wywoływać powiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; - ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest używany równocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w obszernych dawkach, albo jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) rozszerza się ryzyko przedawkowania salicylanów; - działanie digoksyny (lek używany w chorobach serca), gdyż powiększa jej stężenie w osoczu; - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. Insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; - działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek wykorzystywany m.in. W padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Należy użyć szczególną ostrożność stosując lek Aspirin C z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: - leków przeciwdnawych, wykorzystywanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. Benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej; - leków moczopędnych; - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. Inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. Kaptopryl, enalapryl). Aspirin C można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu używanego w dawkach 15 mg na tydzień albo pokaźniejszych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 3 używanie leku Aspirin C z jedzeniem i piciem: Lek należy przyjmować po posiłku z dużą ilością płynu. Ciąża i karmienie piersią Lek Aspirin C jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może wywoływać komplikacje w okresie okołoporodowym, jednocześnie u matki jak i u noworodka. W pierwszym i drugim trymestrze przed wykorzystaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed wykorzystaniem leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń Lek nie ma wpływu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK ASPIRIN C Lek Aspirin C należy za każdym razem stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem albo farmaceutą. Na ogół używana dawka leku Aspirin C, to: - dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej aniżeli 8 tabletek na dobę. - dzieci w wieku powyżej 9 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niżeli 3 tabletki na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, po posiłkach, z dużą ilością płynu. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Uwaga: alkohol może rozszerzyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. Owrzodzenie błony śluzowej albo krwawienia. Zażycie obszerniejszej aniżeli zalecana dawki leku Aspirin C Zatrucie lekiem Aspirin C może być spowodowane długookresowym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) albo przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. Po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem i pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech, a także objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W sytuacji zatrucia ciężkiego mogą wystąpić dodatkowo: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost lub obniżenie stężenia glukozy we krwi (szczególnie u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. W sytuacji przyjęcia większej niżeli zalecana dawki leku należy momentalnie zwrócić się do lekarza albo farmaceuty, a w sytuacji ciężkiego zatrucia Upacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitalaU. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zastosowaniu diurezy alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być konieczna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa lub hemodializa. 4 Pominięcie zażycia leku AspirinP PC: w przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku Aspirin C. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. OsiągalnE DZIAŁANIA niechciane Jak każdy lek, Aspirin C może wywoływać działania niechciane, aczkolwiek nie u każdego one wystąpią. UZaburzenia żołądka i jelit Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im pokaźniejsza jest dawka); choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, perforacja. UZaburzenia wątroby i dróg żółciowych: W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie energiczności aminotransferaz). UZaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy i szumy uszne, będące na ogół objawami przedawkowania. UZaburzenia krwi i układu absorpcyjnego: powiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej albo przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. UZaburzenia naczyniowe: Wylew krwi do mózgu (istotnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu. UZaburzenia nerek i dróg moczowych: W rzadkich przypadkach po długofalowym użytkowaniu wielkich dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. UZaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i niezwykle rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. UZaburzenia układu oddechowego:U Astma oskrzelowa długofalowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się w trakcie przyjmowania kolejnych dawek. Długookresowe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, niezwykle zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty albo czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić mistrzowską opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASPIRIN C Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Aspirin C po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji albo domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie nowoczesnanie pomoże bronić środowisko. 6. INNE dane Co zawiera lek Aspirin C Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum). Inne elementy leku to: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny. Jak wygląda lek Aspirin C i co mieści opakowanie Białe, okrągłe tabletki pakowane w saszetki. Opakowanie mieści 10 lub 20 tabletek musujących.

Dodatkowe parametry

Nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy. Przy tym produkcie się nie popisaliśmy ale poznaj inne produkty i znajdź coś modnego dla siebie

  • Producent - bayer sp. z o.o.
  • EAN - 5909990192823
  • Postać - tabletki
Poznaj opinie internautów na forum

Dlaczego warto