Robienie zakupów przez internet to nielada wyzwanie. Kupuj gdzie najtaniej i oszczędzaj pieniądze

Aspirin Migren 500mg x 12tabl.mus. (5909990731237)

Produkt już niedostępny

Produkt, który znalazłeś przestał być przez nasz system informatyczny brany pod uwagę podczas budowy rankingu super ofert. Tenże asortyment przestał być kupowany przez internautów, co zaważyło na spadku na liście. Polecamy Ci za to inne mega oferty, które warto rozważyć podczas dokonywania wyboru.

Gdzie co kupisz?

Obejrzyj prezent na YouTubie

Serwis YouTube starał się dopasować poniższy film do oglądanego przez Ciebie prezentu. Zdajemy sobie sprawę, że asortyment prezentowany na filmikach nie zawsze jest identyczny z tym, który jest na stronie ale wciąż pracujemy nad udoskoaleniem technologii. Mamy nadzieję, że materiał ten pomógł Ci w podjęciu decyzji zakupowych prezentu, a jeżeli nie, to choć trochę rozbawił.

Informacje od partnera i producenta

1. CO TO JEST LEK ASPIRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Aspirin posiada kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Wyodrębnionia do używania: - bóle o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu, - gorączka. 2. Dane WAŻNE PRZED zastosowanieM LEKU ASPIRIN Kiedy nie stosować leku Aspirin - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany albo którykolwiek z pozostałych części leku Aspirin, - jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna, - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby albo ciężka niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, bardzo niesteroidowych leków przeciwzapalnych, - jeśli pacjent stosuje równocześnie lek metotreksat (wykorzystywany m.in. W chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży, - u dzieci poniżej 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, lecz poważnej choroby, powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspirin - jeśli pacjentka jest w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, - jeśli pacjentka karmi piersią, - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, - jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, np. Pochodne kumaryny, heparyny, - jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby albo nerek, - jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa albo krwawienia z przewodu pokarmowego, - jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i powodować napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie nad wyraz narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa, a także u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. Reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. Ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin. Kwas acetylosalicylowy, nawet w niepokaźnych dawkach, zniża wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Preparat ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność pań. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Używanie leku Aspirin z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy użyć szczególną ostrożność stosując lek Aspirin z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: - działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub obszerniejszych; jednoczesne wykorzystywanie metotreksatu w dawkach mniejszych aniżeli 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności. - działanie leków przeciwzakrzepowych (np. Pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. Streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. Tyklopidyna), co może wywoływać rozszerzone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków. - ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest używany równocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w pokaźnych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu używanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) powiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; - działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu; - działanie leków przeciwcukrzycowych, np. Insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; - działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Należy wykorzystać szczególną ostrożność stosując lek Aspirin z następującymi lekami gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: - leków przeciwdnawych, używanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. Benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej; - leków moczopędnych; - niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. Inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. Kaptopryl, enalapryl). Aspirin można stosować równocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu wykorzystywanego w dawkach 15 mg na tydzień albo obszerniejszych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Używanie leku Aspirin z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować po posiłku z dużą ilością płynu. Ciąża i karmienie piersią Lek Aspirin jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka. W pierwszym i drugim trymestrze przed wykorzystaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed wykorzystaniem leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek nie ma wpływu. 3. JAK STOSOWAĆ LEK ASPIRIN Lek Aspirin należy za każdym razem stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem albo farmaceutą. Z reguły wykorzystywana dawka leku Aspirin , to: - dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. - młubranie w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niżeli 3 tabletek na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, po posiłkach, z dużą ilością płynu. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Uwaga: alkohol może rozszerzyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. Owrzodzenie błony śluzowej albo krwawienia. Zażycie pokaźniejszej niż zalecana dawki leku Aspirin Zatrucie substancją czynną leku Aspirin może być spowodowane długofalowym przyjmowaniem leku (łagodne zatrucie) albo przedawkowaniem (ciężkie zatrucie), które może zagrażać życiu, np. Po przypadkowym przyjęciu leku przez dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Objawami łagodnego zatrucia są: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchota, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, splątanie (zaburzenia świadomości z dezorientacją, zaburzeniami myślenia i mowy, urojeniami, omamami, lękiem i pobudzeniem psychoruchowym), przyspieszony oddech, zbyt głęboki oddech, a także objawy alkalozy oddechowej (mroczki przed oczami, omdlenie). W przypadku zatrucia ciężkiego mogą wystąpić w dodatku: wysoka gorączka, zaburzenia układu oddechowego (aż do zatrzymania oddechu i uduszenia), zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych (od nierównego rytmu serca, niskiego ciśnienia aż do zatrzymania pracy serca), utrata płynów i elektrolitów (od odwodnienia, skąpomoczu [zmniejszenie ilości moczu dobowego poniżej 400-500 ml u dorosłych] aż do niewydolności nerek), wzrost albo obniżenie stężenia glukozy we krwi (istotnie u dzieci), ketoza, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia neurologiczne objawiające się letargiem, splątaniem aż do śpiączki i napadu drgawkowego. W przypadku przyjęcia obszerniejszej aniżeli zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w sytuacji ciężkiego zatrucia Upacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitalaU. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywowanego, zaimplementowaniu diurezy alkalicznej. W ciężkich zatruciach może być potrzebna forsowana diureza alkaliczna, dializa otrzewnowa albo hemodializa. Pominięcie zażycia leku Aspirin w sytuacji pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku Aspirin. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. RealnE DZIAŁANIA niepożądane Jak każdy lek, Aspirin może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią. UZaburzenia żołądka i jelit Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im obszerniejsza jest dawka); choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, perforacja. UZaburzenia wątroby i dróg żółciowych: W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (rozszerzenie aktywności aminotransferaz). UZaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy i szumy uszne, będące przede wszystkim objawami przedawkowania. UZaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Wynikiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. UZaburzenia naczyniowe: Wylew krwi do mózgu (wyjątkowo u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) równocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu. UZaburzenia nerek i dróg moczowych: W rzadkich przypadkach po długookresowym stosowaniu obszernych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. UZaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami adekwatnych badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i niezwykle rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. UZaburzenia układu oddechowego:U Astma oskrzelowa długookresowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, nad wyraz zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. • Jeżeli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza. • Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić choćby po pierwszym podaniu leku. • długofalowe przyjmowanie preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się w trakcie przyjmowania kolejnych dawek. • długofalowe przyjmowanie preparatów przeciwbólowych, wyjątkowo zawierających kilka substancji czynnych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożąinformacji albo wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza albo farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASPIRIN Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Aspirin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji albo domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże bronić środowisko. 6. INNE dane Co posiada lek Aspirin Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Inne składniki leku to celuloza, skrobia kukurydziana. Jak wygląda lek Aspirin i co posiada opakowanie Białe, krągłe tabletki pakowane w blistry po 10 tabletek. Opakowanie posiada 10, 20 lub 100 tabletek.

Dodatkowe parametry

Nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy. Przy tym produkcie się nie popisaliśmy ale poznaj inne produkty i znajdź coś modnego dla siebie

  • Producent - BAYER SP. Z O.O.
  • EAN - 5909990731237
  • Postać - tabletki
Poznaj opinie internautów na forum

Dlaczego warto